Program Policja

Informujemy, że w dniu 5 października 2015 r. została podpisana umowa z PZU ŻYCIE S.A. wprowadzająca nowy program grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotnego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji przechodzących na zaopatrzenie emerytalne – Program Policja 2015 – Emeryt. Jest on modyfikacją dotychczasowego programu ubezpieczeniowego dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Policji. Program został opracowany i wynegocjowany przez konsorcjum Mentor S.A. – PWS Konstanta. Udział w procesie miały Związki Zawodowe działające w Policji, które na mocy porozumienia z Komendantem Głównym Policji przejęły rolę ubezpieczającego.

Zadzwoń
do nas

+48 22 398-69-86

Umów się
z konsultantem

Kontakt

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 200 lok.19
02-486 Warszawa
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 270-29-03